Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van trance. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarin wij contact kunnen maken met ons onbewuste.

Het gevoel van trance kan het best vergeleken worden met het gevoel van dagdromen. Gevoelens van trance kennen we allemaal wel. Als je in de trein zit weg te dromen en niet reageert als de trein stopt op de plaats van bestemming, ben je in trance. We hebben allemaal wel dergelijke momenten op een dag soms wat korter soms wat langer.

Hypnotherapie

Wat is hypnotherapie?

Bij hypnotherapie brengt een hypnotherapeut je onder hypnose om de klachten van de cliënt op te lossen of te verminderen. Hypnose wordt bij hypnotherapie ingezet als een hulpmiddel om een verbetering van de levenskwaliteit van de cliënt te bereiken. De hypnose is dus geen doel op zich, maar een manier om geestelijke, lichamelijke en emotionele problemen te behandelen. Hypnotherapie treedt meer en meer op de voorgrond als een volwaardige therapeutische behandelvorm.

Wat is het onbewuste?

Het onbewuste kun je zien als een verzameling van wat je individueel in dit leven en alle voorgaande levens aan ervaringen hebt opgedaan.

Het onbewuste is ook een bron van hoger weten en laat, bij een goede begeleiding, in trance alleen de ervaringen zien die nodig zijn voor het proces van dat moment. Het laat toe wat zinnig is voor de cliënt en wat hij op dat moment aan kan. Hierdoor is hypnotherapie veilig voor de cliënt.

Door te focussen op het onbewuste en het vertrouwen te hebben in het proces. Weet je dus ook dat ons onbewuste alle ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten, vaak uit het verleden, waarvan we ons niet meer van bewust zijn ergens heeft opgeslagen. 
Deze beïnvloeden ons dagelijks voelen, denken en handelen. 
Wanneer jij in contact komt met het onbewuste kan je je  bewust worden van onbewuste emoties, gevoelens en overtuigingen. Je krijgt weer inzicht en kan dingen verwerken, waardoor heling ontstaat.

Soms kunnen er blokkades ontstaan waarvan we niet weten hoe dit ontstaan is. Dat je bepaalde stappen niet onderneemt of durft te zetten. Wat zorgt ervoor dat je in het huidige leven niet prettig kunt functioneren? Hoe komt het dat jij alle zorgtaken en alle verantwoordelijkheid op je wilt nemen terwijl je diep van binnen weet dat het niet jouw taken zijn? Hoe komt dat je steeds meer van je zelf kwijtraakt en merkt dat relaties stuklopen, dat het werk niet meer goed lukt of dat je de zin van het leven bent kwijtgeraakt?
Een hypnotherapiesessie kan je door het contact met je onbewuste inzichten geven over de oorzaak van je blokkades

Wat doet een hypnotherapeut?

Het is van zeer belang dat de hypnotherapeut een zekere vertrouwensband opbouwt met de cliënt en dat deze zich niet verzet tegen de hypnotherapie.
Door het gebruik van bepaalde technieken leidt de hypnotherapeut de hypnose in (inductiefase).
Daarna brengt de therapeut de cliënt in een nog diepere trance. Er zijn diverse manieren waarop dit kan gebeuren, bijvoorbeeld door van 1 tot 20 te tellen en de cliënt te begeleiden om bij elke tel in een nog verdere staat van weldadige rust en ontspanning te komen.
De therapiefase begint als de cliënt in een diepe trance is. Afhankelijk van de problematiek beïnvloedt de therapeut bepaalde (foutieve) denkpatronen in het onbewuste. De verkeerde manieren van denken en vastgeroeste gedachtepatronen worden tijdens meerdere hypnosesessies vervangen door positieve, opbouwende en productieve denkwijzen.

Wanneer kun je hypnotherapie toepassen?

Hypnotherapie wordt voornamelijk gebruikt voor subtiele veranderingen in gedachten of gedrag. Het wordt ingezet bij diverse lichamelijke en psychische klachten, waaronder:

E

Angstklachten

E

Reduceren van stress

E

Trauma

E

Fobieën

E

Depressieve gevoelens

E

Pijnklachten

E

Lichamelijke klachten die niet goed verklaard kunnen worden of die blijven aanhouden ( SOLK/ALK)

E

Leefstijlproblematiek

E

Conflicten

E

Verslaving

E

Rouwverwerking

E

Slaapproblemen

E

Emotionele uitbarstingen

E

Psychosomatische klachten

E

Seksuele problemen

Samen met jou daag ik je uit om jouw innerlijk reis te onderzoeken

Ik begeleid je zodat je in contact komt je met onbewuste, door in trance te gaan krijg je inzichten en worden emoties en overtuigingen duidelijker voor je. Als je inzicht krijgt in dat wat je vroeger geen plek hebt kunnen geven, kan er heling ontstaan. Wat direct invloed heeft op je leven in het hier en nu.

Resultaat: Je kunt meer jezelf zijn, beter staan voor je mening en meer volgen wat het gevoel je zegt.